La propietat

El 24 de setembre de l´any 1941 se signà un contracte entre el rector de la parròquia, mossèn Rabassa i el germà Visitador mitjançant el qual l´Institut es convertia en usufructuari legal dels béns de la comunitat i quedava la propietat en mans del Patronat.
El germà Lorenzo Isidro va instaurar l’any 1941 el repartiment de vals i bitllets de rendiment acadèmic i de disciplina.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website