Atenció a la diversitat

Part general informacions

Dins el Caràcter Propi, la Salle Santa Coloma, té la necessitat d'orientar la nostra educació per tal d'afavorir el desenvolupament global de cada persona; respectant els seus ritmes i capacitats; i tenint cura de la diversitat de situacions, tot oferint a cadascú les oportunitats adients per al seu complet desenvolupament.
És per això que l'escola ofereix diferents recursos, com a mesures específiques, per atendre la diversitat del seu alumnat.


CreaEscola Quality Certificate for Education Website