Educació Infantil

A l’etapa d’Educació Infantil es produeix el primer gran repte cognitiu, afectiu i motor de l’alumnat, constituint així la base de tot l’aprenentatge intel·lectual i els ciments de l’èxit acadèmic posterior.

Conscients de la seva importància, la base de l’Educació Infantil a la nostra escola es realitza a través d’una metodologia flexible, seguint el curs evolutiu individual de cada alumne; afectiva, donant suport a la seva seguretat i autonomia; sensorial, buscant desenvolupar la curiositat, l’observació, l’exploració, la comparació i l’experimentació; i activa, basada en el joc, les manualitats i l’interès.

Eixos que defineixen la nostra etapa d’Infantil

A La Salle Santa Coloma de Farners tenim metodologies pròpies per treballar i enriquir el currículum.

NCA

Compromesos en la construcció d'un món més just, la nostra escola ha transformat la seva metodologia, organització i arquitectura (qualsevol espai és considerat un espai d’aprenentatge).

Treballem amb l'alumnat les eines que necessiten per poder desenvolupar els projectes i adquirir competències claus, per això parlem de seminaris i de treball globalitzat.

Provoquem en l'alumnat necessitat de saber, despertem seu interès.
Treballem l'esperit crític i s'avaluen el procés i els resultats tant per part de l'alumnat com del professorat.

Es concep el centre com un espai d’aprenentatge i de creixement personal: tothom hi aprèn, tant l’alumnat com el professorat, i tots es fan responsables del seu aprenentatge. El clima del centre és de millora contínua.

S’està obert al món, a noves idees i persones, a compartir i a fer nous aprenentatges.

A la nostra escola els aprenetatges es construeixen des de l’acció i des de la reflexió dels alumnes.

Projecte HARA

Educació per a la interioritat, per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.

Educació en valors i emocional
Potenciem entre l’alumnat l’habilitat d’identificar com ens sentim, i com se sentem els altres, i també la capacitat d’expressar els nostres sentiments adequadament per tal de comprendre’ns a nosaltres mateixos/es i comprendre la resta, per relacionar-nos, controlar el nostre comportament i solucionar els nostres problemes.
Unió família-escola
El vincle família-escola és necessari per donar un suport emocional ferm als infants, que els permet sentir-se confiats i segurs per fer els passos necessaris en la descoberta del món. Per això, al llarg del curs, l’escola compta amb la participació activa de les famílies.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Infantil

 • Acollida
  Treballem l’acollida als esdeveniments de cada dia. Moment per acollir l’alumne i per interessar-nos pels qui estan o falten.
 • Projecte
  Treballem des de l’emoció el SABER i SABER FER. Aprenem continguts i compartim els nostres aprenentatges.
 • Entorn de nivell
  Treballem des de la comprensió el SABER i SABER SER. Espai per comunicar, comprendre, connectar o descobrir des de la Fe el nostre entorn.
 • Entorn entre nivell
  Treballem el que sabem ser compartint experiències. Moment per gaudir jugant, per aprendre des de la CREAtivitat.
 • Tancament
  Treballem la reflexió del que hem fet. Moment per revisar, avaluar, celebrar i acomiadar-nos.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són:

CreaEscola Quality Certificate for Education Website