Pastoral

L’objectiu principal del departament de Pastoral és acompanyar els alumnes en la participació activa dels valors de solidaritat, interioritat, transcendència i responsabilitat.

La Salle Santa Coloma de Farners realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral. Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres. 
L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals.

Justícia, Solidaritat i Pau (JUSP)

Aquest àmbit es treballa mitjançant les diferents campanyes solidàries impulsades des de l’escola.

Amb aquestes campanyes es realitzen diferents iniciatives de sensibilització i descoberta de les entitats amb les quals treballem (PROIDE, Fundació Comtal, Càritas, …) i els nens i nenes poden conèixer en primera persona les diferents realitats socials a les quals es destinen els beneficis de cada projecte. Des de testimonis reals a contacte amb les persones que porten la organització, així com visites a les seves instal·lacions.

L’objectiu principal de les campanyes és crear consciència de tot allò que ens envolta i estar atents a les necessitats dels més desfavorits i desfavorides i a les del nostre mateix entorn. Les campanyes són les següents:

  • Esmorzar solidari (Fundació Comtal).
  • Samarreta solidària (PROIDE).
  • Recollida d’aliments (Càritas)
  • APS 4T ESO (Fundació Comtal)
  • Cursa Solidària

HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

  • Ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
-té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
  • Ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa
-proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
  • Afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
  • Possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website