A La Salle Santa Coloma potenciem una formació que s’ajusta a les necessitats del segle XXI basada en la tradició, incorporant les pedagogies innovadores que posen l’alumnat en el centre del procés d’aprenentatge, des d’una perspectiva basada en els valors, les emocions i la motivació constant, potenciant el talent per assolir l’èxit de cada persona des de l’excel·lència.

Programes educatius Infantil

Programes educatius Primària

Programes educatius Secundària

Projecte Destí

A La Salle la persona és el més important. Atenem les necessitats acadèmiques i personals dels nostres alumnes en un ambient acollidor del qual participa tota la Comunitat Educativa.

La Salle Santa Coloma, desenvolupa el programa d’innovació DESTÍ, acrònim de desenvolupament i estimulació de les intel·ligències. Aquest projecte és propi dels centres La Salle de tota la península ibèrica i es treballa  des de P3 fins a quart de secundària. Està format per un conglomerat de subprogrames que complementen l’oferta educativa. Amb l’objectiu d’estimular l’alumnat a partir de les necessitats educatives i de l’entorn en les etapes educatives d’infantil, primària i secundària obligatòria.

A través d’aquests programes, a La Salle Santa Coloma estem atents a la innovació pedagògica que es duu a terme en diferents centres escolars i Universitats de referència de tot el món amb l’objectiu de poder enriquir el projecte en benefici dels alumnes per despertar el talent de cada infant i jove per assolir l’èxit educatiu des de l’excel·lència i preparar-los per la vida adulta.

Nou Context d'Aprenentatge: Smile Thinking

Compromesos en la construcció d'un món més just, la nostra escola ha transformat la seva metodologia, organització i arquitectura (qualsevol espai és considerat un espai d'aprenentatge).

Des del curs 18-19, treballem amb l'alumnat les eines que necessiten per poder desenvolupar els projectes i adquirir competències claus, per això parlem de seminaris i de treball globalitzat.

  • Provoquem en l'alumnat necessitat de saber, despertem seu interès.
  • Treballem l'esperit crític i s'avaluen el procés i els resultats tant per part de l'alumnat com del professorat.
  • Es concep el centre com un espai d'aprenentatge i de creixement personal: tothom hi aprèn, tant l'alumnat com el professorat, i tots es fan responsables del seu aprenentatge. El clima del centre és de millora contínua.
  • S'està obert al món, a noves idees i persones, a compartir i a fer nous aprenentatges.
  • A la nostra escola els aprentatges es construeixen des de l'acció i des de la reflexió dels alumnes.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website