Educació Primària

Durant l’Educació Primària proporcionem a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar les seves capacitats personals i les seves habilitats socials, a la vegada que adquireixen les habilitats i les competències relatives a l’expressió i la comprensió oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques i l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual. Busquem desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi i esperonem el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat.

Eixos que defineixen la nostra etapa de Primària

A La Salle Santa Coloma de Farners tenim metodologies pròpies per treballar i enriquir el currículum.

Atenció personalitzada
Per atendre les necessitats, tant acadèmiques com personals, de tot l’alumnat, sigui quina sigui la seva procedència.
Estil pedagògic centrat en l’alumne
Tenim cura del desenvolupament humà i intel•lectual de l’alumnat, seguint el currículum marcat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat però amb una atenció especial a la diversitat. Apostem per la proximitat de cada un dels educadors i educadores amb l’alumnat a través de la tutoria individual i en grup, fet que permet un acompanyament proper i incidir eficaçment en les característiques i situacions personals de cada alumne.
 Formació en valors 
Busquem formar persones obertes, compromeses, i amb capacitat crítica per afrontar els reptes de la societat en què vivim, prioritzant els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència.
 Eduquem per a la vida
Apostem per una educació que permeti als infants assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu. Propiciem el coneixement per poder participar en la construcció d'un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.
L’escola, espai de convivència
Un dels nostres objectius principals és afavorir conductes integradores, fent de l’escola un entorn ric en relacions personals i fomentant l’esperit crític de l’alumnat. És fonamental oferir una educació integral basada en valors com la justícia, la tolerància, la solidaritat i la creativitat.
Relació família-escola
L’educació dels infants és una competència compartida entre pares, mares i docents. Família i centre educatiu tenen un objectiu comú: col·laborar de manera activa en la formació dels infants. El fet que tots actuïn fonamentalment d’acord, comportarà que l’infant gaudeixi de la seguretat i l’estabilitat afectiva necessària per a una adequada formació.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

 • Acollida
  És l’àmbit d’experiència que prepara l’alumne per al futur.
 • Seminari
  És l’àmbit on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller
  És l’àmbit en el qual l’alumne es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte
  És l’àmbit on els alumnes treballen transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament
  És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Programes pedagògics propis de Primària

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Projectes propis per treballar i enriquir el currículum de l’etapa d’Educació Primària.

Projecte HARA

Educació per a la interioritat, per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.

Missions

Els nostres alumnes no tenen deures, tenen missions que es posen d’una setmana per l’altra i no en poden coincidir més de 2 per dia. No poden ser tasques d’acabament d’activitats ni repetitives i preferentment busquen que l’alumne faci tasques d’investigació i que fomentin la seva creativitat.

Projecte d'enriquiment

Projecte que atén als alumnes amb altes capacitats i als alumnes amb alt rendiment acadèmic utilitzant el treball per projectes i el suport emocional. 1h setmanal cada grup. Tenim dos grups a primària: de 1r a 3r i de 4t a 6è, i un grup a ESO.
Som una escola inclusiva que donem resposta a totes les necessitats educatives.

Robòtica

És decisiu que la robòtica educativa formi part del paisatge d'eines i metodologies docents que tenim a la nostra escola. En primer lloc, perquè el robot és un element tangible amb alt potencial motivador que millora la immersió en l’activitat. En segon, perquè la programació i el muntatge de robots està associada a processos cognitius complexos molt valuosos, com el pensament computacional (organitzar i analitzar la informació, establir una sèrie de passos per arribar a una solució, generalitzar aquest procés i aplicar-lo en situacions semblants), el pensament lògico-matemàtic, el desenvolupament de la resiliència davant els errors i els desenvolupament de la creativitat. En tercer lloc, perquè la robòtica és porta d’entrada a l’aprenentatge STEAM. I per últim, perquè la robòtica convida a les interaccions socials i l'aprenentatge cooperatiu.

NCA

Compromesos en la construcció d'un món més just, la nostra escola ha transformat la seva metodologia, organització i arquitectura (qualsevol espai és considerat un espai d’aprenentatge).

 • Treballem amb l'alumnat les eines que necessiten per poder desenvolupar els projectes i adquirir competències claus, per això parlem de seminaris i de treball globalitzat.
 • Provoquem en l'alumnat necessitat de saber, despertem seu interès.
 • Treballem l'esperit crític i s'avaluen el procés i els resultats tant per part de l'alumnat com del professorat.
 • Es concep el centre com un espai d’aprenentatge i de creixement personal: tothom hi aprèn, tant l’alumnat com el professorat, i tots es fan responsables del seu aprenentatge. El clima del centre és de millora contínua.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website