AMPA

L'AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola La Salle de Santa Coloma de Farners, formada per pares i mares, o tutors, que té la funció d’agrupar interessos comuns relacionats amb l’educació dels seus fills. A més d’implicar les famílies amb l’escola, està destinada a reforçar el paper dels pares i mares com a primer referent educatiu dels alumnes.

Quins són els objectius de l'AMPA de La Salle?

Els seus obejctius són:

  • Adequar els mitjans necessaris per tal de poder garantir a cada moment una eficaç col·laboració en la marxa del Centre.
  • Canalitzar la participació corresponsable del pares en els diversos àmbits de l’escola.
  • Comprometre’s amb el caràcter d’escola cristiana.
  • Promoure la qualitat de l’educació.
  • Facilitar activitats formatives pels pares.
  • Promoure activitats educatives, culturals, artístiques i esportives pels alumnes.
  • Promoure la col·laboració dels pares amb el professorat entenent que els objetius educatius són comuns.
Quins són els òrgans de govern de l'AMPA?

L’Assemblea General és l’òrgan suprem, I està constituïda per tots els socis. S’ha de convocar, per escrit, al menys una vegada a l’any, i pot ser de caràcter ordinari (pla general d’actuació, aprovació de pressupostos i elecció de membres de la Junta Directiva), o de caràcter extraordinari (aprovació o modificació de reglamentacions interiors de l’ AMPA, aprovació de resolucions de gran transcendència a requeriment de la Junta Directiva, o disposicions sobre béns o drets).

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions esmenades en l’Assemblea, es regeix pels Estatuts i per disposicions legals que regulen aquests tipus d’associacions. La Junta Directiva està formada pels següents càrrecs: President/a, vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i un nombre determinat de vocals.

Algunes de les funcions concretes a realitzar per aquesta Junta són:

  • Administrar els recursos propis de l’Associació, ja siguin de caràcter pressupostari, de béns adquirits.
  • Col.laborar amb l’Escola en les activitats en què sigui requerida la participació de l’ AMPA, o bé organitzar activitats que fomenten la convivència entre els membres de la comunitat educativa.
Quins són els drets i deures dels socis de l'AMPA?
Tenen dret a participar en les activitats organitzades per l’AMPA, a participar en les Assemblees Generals, de fer suggeriments a la Junta Directiva, o de demanar assessorament i recolzament en problemes de caire escolar que afectin tant a un alumne com a un grup d’alumnes. Seran socis de l’Associació els pares o tutors d’alumnes matriculats al Col.legi La Salle de Santa Coloma de Farners, que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, contribuint al seu sosteniment amb les quotes fixades per cada any.
Voleu participar com a voluntaris?

L’AMPA vol gestionar una borsa de pares voluntaris, disposats a col.laborar puntualment en activitats de l’escola (excursions, festes escolars, etc) o de l’AMPA (Festa Fi de Curs, castanyada, festes de la Salle i d’altres). L’AMPA necessita un exèrcit molt especial, un exèrcit de mares i pares motivats i amb ganes de treballar, de divertir-se, de col•laborar en el nostre projecte.

Si vols formar part del nostre particular exèrcit, només cal que ens ho facis saber i ens posarem en contacte amb tu!
No t’ho pensis ni un minut i viu l'AMPA des de dins.

ALLISTA'T! Envia un correu a ampascf@lasalle.cat

CreaEscola Quality Certificate for Education Website