La decisió de posar fi a La Salle SCF

El curs 1959-60 fou dolent per als Hermanos. El 3 de març decidiren plegar i anar-se’n del poble, ja que tenien verdaderes dificultats econòmiques. Informat el bisbe, es reuní la comissió del Patronat i s’aconseguí aturar la decisió, malgrat que tots estaven convençuts que l’any 1961 seria l’últim.