Continuen les classes

Els Hermanos continuaren fent classes: vingueren uns hermanos nous, sense hàbit, sense propaganda externa, però continuant la tasca educativa en el poble. Durant els anys 1933-1936 els Hermanos continuaren les classes. Es feien classes de comptabilitat, sortides al camp per a treballs d’agrimensura i mineralogia, exposicions de treballs a final de curs i l’any 1934 es feren reformes a l’habitatge dels hermanos: rebedor, claveguera, dipòsit d’aigua potable, …