Centre Concertat

L’any 1977 i començada la transició democràtica la situació del Col·legi La Salle era la següent: 12 professors i 370 alumnes. A finals dels 70, es definí també la situació econòmica dels hermanos, que es convertí en un centre concertat amb l’Estat.