Arribada de l’ESO i ampliació

Amb la reforma estatal de l´Ensenyament i la implantació de la ESO (Ensenyament Secundari Obligatori), el Col·legi es va veure en la necessitat d´ampliar les instal·lacions.
Regentava l´Escola com a director el Gmà. Virgili García, i amb la influència de l’A.P.A. es va adquirir la finca veïna, més coneguda com  la Fàbrica de Jerseis dels Srs. Campeny.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website