Amenaça de tancament

El juny de 1933 s’aprovava la Llei de Confessions i Congregacions Religioses que, entre altres aspectes, decretava el tancament dels col·legis religiosos posant com a termini màxim el 30 de desembre de 1933. Els Hermanos es veieren afectats per aquesta mesura i decidiren, oficialment, tancar l’escola. El full parroquial del primer diumenge de setembre de 1933 se’n feia un ampli ressò.