1a Junta de Pares

A La Salle, es creà una Junta de Pares d’Alumnes tal i com exigia la llei, i els hermanos es compraren un SEAT 850 per anar a Girona a fer els cursets de reciclatge per poder impartir la segona etapa d’EGB.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website