Visió


1. Oferir una educació cristiana de màxima qualitat des de la llibertat i el respecte cap a la persona.

2. Arribar a una implicació de la Comunitat Educativa en la innovació pedagògica d’una manera continuada.


3. Afermar tots els sectors de la Comunitat (pares, professors/es, alumnes...) per a aconseguir la màxima qualitat educativa:
  • Establir llaços de relacions fraternals i cordials entre els membres de la Comunitat Educativa.
  • Potenciar entre les famílies dels alumnes el sentit de pertinència al col.legi i a la Família Lassaliana. 
  • Crear "estructures" de relació família-col.legi que contribueixen a un ambient de col.laboració, corresponsabilitat i interdependència.
 
4. Atendre i donar resposta educativa a qualsevol necessitat que pugui aparèixer en l’alumnat, i de forma molt especial a les situacions de "pobresa" pròpies de la nostra societat actual.

5. Organitzar una estructura educativa que generi un rendiment intel.lectual de màxima qualitat en l’alumnat, preparant-lo per a una societat en contínua evolució i progrés.


6. Integrar l’activitat educativa del centre en l’entorn del municipi, per inserir en els alumnes com a ciutadans implicats en la millora del mateix.