Missió


La comunitat Educativa del Col.legi la Salle de Santa Coloma de Farners es sent hereva del projecte de Juan Bautista de la Salle: una escola creada per oferir una educació cristiana, atenta a les necessitats reals de les persones i de la societat per servir a tots, especialment els pobres i necessitats i amb l’esperit de contribuir a la formació integral dels nens i dels joves mitjançant l’entrega generosa dels seus educadors.

  • El nostre centre instrueix i educa per tal que cada alumne surti de l'escola dotat de tot allò que li cal per a viure com a persona.
  • La nostra escola dóna resposta al desig d’educació cristiana que manifesten moltes famílies, tot i que s’obre a tothom. Com a servei d’interès públic, s’ofereix a la societat com una comunitat en la que tots són acceptats, poden dialogar, escoltar, ser escoltats, i sentir-se corresponsables.
  • La nostra escola desenvolupa la seva acció encarnada en la realitat cultural, la llengua, els costums i les tradicions de Catalunya.Al mateix temps afavoreix que famílies arribades d’altres llocs tinguin ocasió d’integrar-se en el nostre país sense renunciar a la seva pròpia cultura.
  • L’Església està present en el si del pluralisme cultural de la nostra societat mitjançant les escoles cristianes. Per això la nostra escola:
• promou una educació integral d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món.
• imparteix un ensenyament religiós escolar. 
• proposa una síntesi entre fe, cultural i vida.
• duu a terme la formació, la vivència comunitària i la celebració de la fe, en el marc del respecte i la llibertat.

 

   

  • El plantejament educatiu de la nostra escola parteix de cinc pilars ben definits, que construeixen la identitat i la integritat de la persona, així l’educació està:

• al servei de l’home integral

• al servei de la societat.
• fonamentada en una proposta coherent de valors
• oberta a la transcendència
• orientada en la fe

  • El Col.legi la Salle pretén que l’alumne arribi a la plena maduració personal de manera lliure i responsable. Se li faciliten els coneixements, les destreses i les actituds pel desenvolupament de la seva personalitat.
  • La nostra proposta educativa té clar que ha de donar reposta a una educació integral, en la qual es tingui en compte el creixement de l’alumne en les dimensions cognitiva, afectiva, emocional, així, com a la interioritat vinculada a l’ètica, l’estètica i l’espai de la "mística", amb la intenció d’obrir a l’alumne a una societat en la qual s’integri d’una manera crítica i constructiva.