Educació secundària (ESO)


Educació

Obligatòria

Educació

Secundària

(ESO)

12-13 anys

1r A 1r B
13-14 anys 2n A
2n B

14-15 anys

3r A
3r B
15-16 anys 4t A
4t B

Comprèn quatre cursos acadèmics, des dels 12 als 16 anys, i té caràcter obligatori.

 

Treballem activament perquè els nois i les noies d’ESO siguin responsables i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè puguin ocupar un lloc responsable en la vida.


La sensibilitat envers la innovació que caracteritza la nostra escola prepara els nois i noies per adaptar-se a una societat que evoluciona i canvia constantment. Per això posem a disposició de l’alumnat els mitjans tecnològics i els equipaments necessaris per aconseguir-ho.


Formem en la responsabilitat i a ser crítics davant la societat, per això a l’ESO:

  • Disposem d’un acompanyament personal per part dels tutors mitjançant les entrevistes sistemàtiques amb alumnes i famílies.
  • Atenem la diversitat dels alumnes amb desdoblaments en matèries instrumentals.
  • Treballem de manera activa i cooperativa mitjançant els programes DESTÍ: FAIG.
  • Fem un seguiment psicopedagògic dels alumnes que ho necessiten.
  • Dissenyem itineraris específics de les matèries optatives a 4t d’ESO.
  • Fem un seguiment continuat amb els informes de notes orientatives, avaluacions i proves extraordinàries.

 

En aquesta etapa treballem activament perquè els nois i noies sàpiguen prendre les opcions adequades de cara als seus futurs estudis.