Educació infantil


Educació

NO

Obligatòria

Educació

Infantil

2n Cicle 3 anys P3 A P3 B
4 anys P4 A P4 B
5 anys P5 A P5 B

Comprèn tres cursos, de 3 a 6 anys, i té caràcter voluntari.


Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel6lectual, lúdic i social dels infants.


Els centres d'educació infantil organitzen totes les activitats tenint en compte que, en aquesta etapa, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.

 

ÀREES:

  • Descoberta d'un mateix.
  • Descoberta de l'entorn natural i social.
  • Intercomunicació i llenguatges.
  • Religió.

El Parvulari intervé en l'educació dels més petits, d'aquells en qui el procés d'evolució és més incipient i acusat. És durant els sis o set primers anys de vida que es construeixen les estructures neuropsíquiques elementals, s'organitzen els contactes amb el món i es basteix la noció de la pròpia identitat, l'adquisició de les primeres nocions i informacions, i les primeres formes de participació social.


Els Parvularis sovint formen part d'una comunitat educativa més àmplia, a la qual ha de vincular-se de forma coherent. No obstant, ha de mantenir la seva funció de suport i cooperació educativa amb la família.

 

ANGLÈS LLENGUA ESTRANGERA PER ALUMNES DE PARVULARI:


Els alumnes de Parvulari s’inicien en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Els de P4 i P5 amb els materials Ready for a story! sota el principi "Aprenem una llengua quan la utilitzem per a fer coses interessants amb altres. És la intensitat i l’emoció que cada ús concret comporta allò que ens converteix en aprenents de les llengües" diu Josep Maria Artigal. Per mitjà de contes que es representen col6lectivament a classe, els alumnes usen des del primer moment una llengua impregnada d’emoció i significat.


Posteriorment, aquests contes seran complementats amb un conjunt de treballs addicionals: cançons, murals, llibres, jocs, fitxes de dibuixar, treballs de retallar i enganxar, etc.


El vostre interès per tot allò que el vostre fill/a expressi en anglès serà un evident i inestimable ajut en el seu procés d’aprenentatge. Tanmateix, no oblideu que quan més l’ajudeu és quan li parleu en la vostra pròpia llengua, aquella que us permet construir diàlegs plens de sentiment i relats plens d’emoció. Quan més i millor comuniqueu amb el vostre fill/a més l’ajudareu en l’aprenentatge de l’anglès i de totes les altres llengües. La qüestió no és quantes llengües sinó com s’adquireixen.