Atenció a la diversitat

Educació Primària

Tots els cursos, des de 1r fins a 6è, reben suport de matemàtiques on hi ha dos mestres dins l'aula. El suport de llengua es realitza fora de l'aula i en grup reduït. Disposem del recurs de l'aula SIEI (Suport Intensiu d'Escolarització Inclusiva) dirigit a aquells alumnes amb necessitats més significatives. Atenem a alumnes des de I4 fins a 6è de primària.

Des del curs 16-17 duguem a terme el projecte d'enriquiment per poder donar resposta als diferents ritmes d'aprenentatge dels alumnes amb altes capacitats i/o alt rendiment acadèmic. L'objectiu d'aquest projecte és poder fer activitats on es potenciïn habilitats com la creativitat, la intel·ligència emocional, el treball en equip i l'elaboració de projectes propis.

Des del curs 16-17 realitzem el projecte d’enriquiment per poder donar resposta als diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes amb altes capacitats i/o alt rendiment acadèmic.

L’objectiu d’aquest projectes és poder realitzar activitats on es potenciïn habilitats com la creativitat, la intel·ligència emocional, el treball en equip i l’elaboració de projectes propis.