◄ Torna

Quins són els objectius de l’ AMPA de La Salle? 

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE L'AMPA DE LA SALLE?

 

Adequar els mitjans necessaris per tal de poder garantir a cada moment una eficaç col·laboració en la marxa del Centre. 

 

Canalitzar la participació corresponsable del pares en els diversos àmbits de l’escola. 

 

Comprometre’s amb el caràcter d’escola cristiana. 

 

Promoure la qualitat de l’educació. 

 

Facilitar activitats formatives pels pares. 

 

Promoure activitats educatives, culturals, artístiques i esportives pels alumnes. 

 

Promoure la col·laboració dels pares amb el professorat entenent que els objetius educatius són comuns.