◄ Torna

Quins són els drets i deures dels socis de l’ AMPA? 

QUINS SÓN ELS DRETS I DEURES DELS SOCIS DE L'AMPA?

 

Tenen dret a participar en les activitats organitzades per l’AMPA, a participar en les Assemblees Generals, de fer suggeriments a la Junta Directiva, o de demanar assessorament i recolzament en problemes de caire escolar que afectin tant a un alumne com a un grup d’alumnes.

Seran socis de l’Associació els pares o tutors d’alumnes matriculats al Col.legi La Salle de Santa Coloma de Farners, que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, contribuint al seu sosteniment amb les quotes fixades per cada any.