Classes nocturnes

El curs 1947- 48 s’iniciaren classes nocturnes al col·legi i es posaren els ciments de l’”Agrupación de Antiguos Alumnos”, que serà el punt de contacte i participació de l’escola en la vida ciutadana a través dels festivals de celebració de Sant Joan Baptista el mes de maig amb coets, sardanes, globus, gimcanes, traques, …