Català Español

Oferta educativa

Educació Infantil

A l’etapa d’Educació Infantil es produeix el primer gran repte cognitiu, afectiu i motor de l’alumnat, constituint així la base de tot l’aprenentatge intel·lectual i els ciments de l’èxit acadèmic posterior.

Conscients de la seva importància, la base de l’Educació Infantil a la nostra escola es realitza a través d’una metodologia flexible, seguint el curs evolutiu individual de cada alumne; afectiva, donant suport a la seva seguretat i autonomia; sensorial, buscant desenvolupar la curiositat, l’observació, l’exploració, la comparació i l’experimentació; i activa, basada en el joc, les manualitats i l’interès.

Eixos que defineixen la nostra etapa d’Infantil

A La Salle Santa Coloma de Farners tenim metodologies pròpies per treballar i enriquir el currículum.

P3 Equips d’aprenentatge

Els equips d’aprenentatge tenen lloc durant una hora 4 dies a la setmana a P3. En aquestes hores tenim franges horàries en les que hi ha 4 mestres per P3 i podem dividir als alumnes en 4 espais en els que hi ha una mestra i 12 nens per grup.

Oferim aquests espais perquè els nostres alumnes puguin relacionar-se i comunicar-se amb l’entorn a partir de la manipulació i l’experimentació, per tal de poder construir aprenentatges significatius que els hi permetin establir relacions entre les experiències, els coneixements previs i els nous continguts d’aprenentatge.

D’aquesta manera aconseguim una intensa activitat a partir de l’observació directa, la manipulació, l’experimentació i el joc.

P4 Racons de treball - Caixes

Tenen com a objectiu la manipulació de materials i l’adquisició d’aprenentatges significatius. Permeten organitzar l’aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent.

D’aquesta manera oferim als nostres alumnes diferents racons on els nostres alumnes realitzen de manera simultània diferents activitats de tipus cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

Aquestes activitats es realitzen tant autònomament, com amb altres companys o amb l’adult.

P5 Numicon

Fa quatre anys que treballem les matemàtiques amb aquesta metodologia i ho tenim establert a P5 i 1r i 2n de primària.

És un projecte únic d'aprenentatge de matemàtiques que, mitjançant un enfocament multisensorial, ajuda als alumnes a entendre la idea del nombre i les relacions numèriques que s'estableixen entre ells.

Augmenta la confiança dels alumnes i el gust per les matemàtiques, permet a l'alumne construir el seu propi aprenentatge d'acord al seu propi ritme, desenvolupa de manera natural les destreses bàsiques per a l'aprenentatge de les matemàtiques, fomenta el treball en equip i la resolució de problemes de forma col·lectiva.

Els alumnes aprenen idees numèriques, observant i manipulant les formes Numicon.

Els números es converteixen en alguna cosa real: es veuen, es toquen i això ajuda a veure les connexions entre els números i proporciona als alumnes unes bases fermes per a la comprensió de les matemàtiques, especialment per al domini de l’aritmètica i el càlcul mental.

Ymagina, introducció a la lectoescriptura

L’aplicació Ymagina ens permet treballar amb l'Ipad la lecto-escriptura amb els nostres alumnes de l'etapa d'Infantil. L'aplicació permet treballar exercicis d'escriptura amb un reforç visual i auditiu.

Aquest projecte ens permet treballar amb els nostres alumnes la coordinació ull-mà, la motricitat fina, l'estimulació sensorial i l'aprenentatge del llenguatge, amb nivells personalitzats de dificultat per a que cada alumne aprengui al seu ritme, des de la preescriptura fins a l'elaboració de frases.

Robòtica

Per què robòtica? Perquè aporta transversalitat al projecte educatiu fomentant el talent, l’esperit emprenendor i la curiositat per descobrir i aprendre.
La incorporem al currículum (per exemple: camps en llengua anglesa, lletres, números, ...).
Parlar de robòtica és parlar de llenguatge de programació: scratch, scratch junior (infantil a P5) i code.org, i també d’impressió en 3D a ESO.

Els ensenyem a crear, adaptar, dissenyar, construir, a refer objectes i/o accions i potenciem les habilitats creatives de l’alumnat pensant en el seu futur.

Smile Thinking-NCA

Compromesos en la construcció d'un món més just, la nostra escola ha transformat la seva metodologia, organització i arquitectura (qualsevol espai és considerat un espai d’aprenentatge).

Treballem amb l'alumnat les eines que necessiten per poder desenvolupar els projectes i adquirir competències claus, per això parlem de seminaris i de treball globalitzat.

Provoquem en l'alumnat necessitat de saber, despertem seu interès.
Treballem l'esperit crític i s'avaluen el procés i els resultats tant per part de l'alumnat com del professorat.

Es concep el centre com un espai d’aprenentatge i de creixement personal: tothom hi aprèn, tant l’alumnat com el professorat, i tots es fan responsables del seu aprenentatge. El clima del centre és de millora contínua.

S’està obert al món, a noves idees i persones, a compartir i a fer nous aprenentatges.

A la nostra escola els aprenetatges es construeixen des de l’acció i des de la reflexió dels alumnes.

Anglès

Classes d’anglès des de P3 a 4t ESO: i també matèries a cada etapa que utilitzen la llengua anglesa com a llengua vehicular: a infantil els hàbits i les rutines del matí.

A Infantil fan un programa de 3h setmanals a P4 i a P5 setmanals anomenat Bright Futures de l’editorial Oxford University Press, per aprendre l’anglès de manera natural, funcional, comunicativa i sobretot, divertida.

Bright Futures combina l’aprenentatge de:

  • La llengua anglesa: amb cançons, rimes, contes, moviment, jocs, gravacions... Daysi, Robin and Me.
  • Continguts relacionats amb el seu entorn: a través els projectes de Little Scientists podran explorar diferents materials i textures, aprendre on viuen els animals o quantes potes tenen.
  • Lectoescriptura en anglès mitjançant els Synthetic Phonics i les lectures que els acompanyen.

Tot està llest i preparat per aconseguir arribar a tots els nens i nenes de l’aula i tenir en compte els seus ritmes de treball. Aprenen tot manipulant, escoltant, cantant, investigant, tocant, ballant, experimentant, reflexionant, compartint. Totes les intel·ligències múltiples estan representades per facilitar als més petits de l’escola un aprenentatge eficient i divertit alhora.

Es basa en els Phonics, que són la metodologia més eficaç per accelerar i millorar el procés de lectoescriptura en anglès, ja que és la utilitzada pels nadius anglesos per l’aprenentatge de la seva llengua materna.
Inclou continguts per desenvolupar la competència científica i l'aprenentatge de l'anglès i de manera conjunta.

Es posa a l’abast dels nostres alumnes tot el que, des d'edats molt primerenques, necessiten per a l'adquisició de l'anglès com a segona llengua de manera natural, funcional, comunicativa i motivadora.

Projecte HARA

Educació per a la interioritat, per aprendre a respirar i a relaxar-nos, a ser reflexius i a guanyar en dimensió simbòlica.

Educació en valors i emocional
Potenciem entre l’alumnat l’habilitat d’identificar com ens sentim, i com se sentem els altres, i també la capacitat d’expressar els nostres sentiments adequadament per tal de comprendre’ns a nosaltres mateixos/es i comprendre la resta, per relacionar-nos, controlar el nostre comportament i solucionar els nostres problemes.
Unió família-escola
El vincle família-escola és necessari per donar un suport emocional ferm als infants, que els permet sentir-se confiats i segurs per fer els passos necessaris en la descoberta del món. Per això, al llarg del curs, l’escola compta amb la participació activa de les famílies.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són: